monitory

 • 101advisory — I (Roget s IV) modif. Syn. consulting, consultative, consultatory, having power to advise, giving advice, deliberative, admonitory, monitory, counseling, instructive, instructional, prudential. n. Syn. report, warning, bulletin; see announcement… …

  English dictionary for students

 • 102preachy — I (Roget s IV) modif. Syn. sanctimonious, holier than thou, monitory; see moral 3 . II (Roget s Thesaurus II) adjective Inclined to teach or moralize excessively: didactic, didactical. See TEACH …

  English dictionary for students

 • 103admonishing — (Roget s Thesaurus II) adjective Giving warning: admonitory, cautionary, monitory, warning. See WARN …

  English dictionary for students

 • 104admonitory — (Roget s Thesaurus II) adjective Giving warning: admonishing, cautionary, monitory, warning. See WARN …

  English dictionary for students

 • 105cautionary — (Roget s Thesaurus II) adjective Giving warning: admonishing, admonitory, monitory, warning. See WARN …

  English dictionary for students

 • 106Prediction — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Prediction >N GRP: N 1 Sgm: N 1 prediction prediction announcement Sgm: N 1 program program programme &c.(plan) 626 Sgm: N 1 premonition premonition &c.(warning) 668 Sgm: N 1 prognosis prognosis …

  English dictionary for students

 • 107Dissuasion — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Dissuasion >N GRP: N 1 Sgm: N 1 dissuasion dissuasion dehortation expostulation remonstrance Sgm: N 1 deprecation deprecation &c. 766 GRP: N 2 Sgm: N 2 discouragement discouragement damper …

  English dictionary for students

 • 108Warning — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Warning >N GRP: N 1 Sgm: N 1 warning warning early warning caution caveat Sgm: N 1 notice notice &c.(information) 527 Sgm: N 1 premonition premonition premonishment Sgm: N 1 prediction …

  English dictionary for students

 • 109monitor — m IV, D. a, Ms. monitororze; lm M. y 1. «czasopismo, zwłaszcza urzędowe, mające zwykle ten wyraz w tytule» Ogłosić coś w monitorze. 2. «uproszczony odbiornik telewizyjny przewodowy, stosowany jako urządzenie kontrolne w ośrodkach telewizyjnych i… …

  Słownik języka polskiego

 • 110admonitory — a. Admonishing, monitory, cautionary, warning, counselling, admonitive …

  New dictionary of synonyms